Uvjeti upisa i posudbe

UVJETI UPISA

Članom Gradske knjižnice Županja može postati svaki građanin bez obzira na
mjesto stanovanja.
Za upis je potrebna osobna iskaznica , a za djecu do 14 godina osobna iskaznica
roditelja ili staratelja.
Član nakon upisa dobiva člansku iskaznicu. Članstvo vrijedi godinu dana od
dana upisa.
Članska iskaznica je neprenosiva.


POSUDBA I VRAĆANJE GRAĐE

Član Knjižnice može posuditi odjednom ukupno 3 jedinice knjižnične građe na
rok od 21 dan.


PRODUŽENJE ROKA POSUDBE 

Po isteku roka posudbena građa se mora vratiti ili produžiti.
Građa se može produžiti najviše 2 puta (ukupno trajanje zaduženja max. 63 dana).
Ne može se produžiti rok posudbe lektire.
Građa koja je rezervirana se ne može produžiti.
Priručnu građu (enciklopedije i ostale priručnike) ne posuđujemo izvan Knjižnice.
Član je odgovoran čuvati građu posuđenu iz Knjižnice.
Član mora obavijestiti Knjižnicu u slučaju :
– gubitka iskaznice
– promjene podataka (prezime, adresa stanovanja…)
– gubitka ili oštećenja posuđene građe
Izgubljena ili oštećena knjiga nadomješta se novom identičnom ili novčanom vrijednošću.

Bez upisa, posjetitelj Knjižnice može JEDNOKRATNO koristiti građu samo u
prostoru Knjižnice temeljem odobrenja dežurnog knjižničara ili ravnatelja.
Posjetitelj je dužan predati dežurnom djelatniku osobnu iskaznicu ( neki drugi
identifikacijski dokument) prije takvog jednokratnog korištenja građe.