Studijski odjelU Studijskom je odjelu smještena  stručna knjižnična građa iz svih područja znanosti. Uz
stručnu građu Odjel posjeduje Zavičajnu zbirku i Zbirku starih knjiga.
Sadržaj zavičajne zbirke obuhvaća povijest, umjetničko stvaralaštvo, gospodarstvo, politiku,
prirodu, tradiciju, običaje, znamenite osobe i druge oblike života vezane za županjsku Posavinu,
drugim riječima obuhvaća život naše lokalne zajednice u cijelosti. Svijest o važnosti
očuvanja vlastite kulturne posebnosti reflektira se upravo kroz zavičajne zbirke kao čuvare
zavičajne baštine. Knjižnice imaju zadatak prezentirati svoju građu te na taj način
popularizirati zavičajni fond. Posebnu vrijednost zavičajne zbirke čine djela Ive Balentovića i
županjski Zbornici.
Korisnici su Odjela većinom studenti, znanstvenici, maturanti, a u manjem broju i drugi
korisnici. Pristup građi  je slobodan, a u svakome se trenutku može obratiti i knjižničaru koje
će pomoći pri odabiru građe.
Uz spomenutu građu na Odjelu se nalazi računalo koje korisnici mogu koristiti u svrhu
informativnog, edukativnog ili istraživačkog rada.