Gradska knjižnica Županja

Info

Izložba fotografija "KADAR ZA ČITANJE"

 

GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA  31.03-15.04.2014.

Opširnije...

Cjenik

Pravo korištenja knjižničnih usluga po osnovi članarine traje 12 mjeseci počev od dana upisa u članstvo knjižnice.

      Članarina za djecu do 7 godina starosti ……………..  30,oo kn

      Članarina za učenike i studente ……………………….  50,oo kn

      Članarina za umirovljenike ……………………………..  50,oo kn

      Članarina za nezaposlene………………………………..   50,oo kn

      Članarina za odrasle ……………………………………..    60,oo kn

      Obiteljska članarina ……………………………………...  100,oo kn

 

      Zakasnina po knjizi i po danu …………………………………….. 0,5o kn

      Zamjena za izgubljenu ili uništenu iskaznicu ……………..  10,oo kn

 

Sve usluge knjižnice možete koristiti uz predočenje članske iskaznice!

Kako se učlaniti?

Član Knjižnice je svaki njezin korisnik koji ima aktivno članstvo.
Članska iskaznica je neprenosiv identifikacijski dokument člana Knjižnice.
  

    

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Županje odnosno građanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište ili boravište u Županji. Članom Knjižnice može postati i građanin koji nema prebivalište ili boravište u Županji pod uvjetom da se u njemu školuje ili je u njemu zaposlen.

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu:
a) građani uz predočenje osobne iskaznice
b) studenti uz predočenje osobne iskaznice i indeksa
c) učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice ili osobne iskaznice svojih roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika
d) djeca do 14 godina uz predočenje osobne iskaznice roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika
e) pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnatelja Knjižnice
f) strani državljani uz predočenje putovnice i prijave boravka

Djeca do 14 godina upisuju se isključivo u odjele za djecu i mlade.
Odrasli korisnici upisuju se u odjele za odrasle. U odjele za djecu i mlade mogu se upisati samo oni odrasli korisnici kojima je knjižnična građa s tih odjela potrebna za stručni i znanstveni rad.

Član Knjižnice dobiva člansku iskaznicu.
Članska iskaznica je neprenosiva.

Članstvo u Knjižnici vrijedi godinu dana od dana upisa. Članarina se plaća na Posudbenom odjelu za što se dobije račun.

Član Knjižnice ima pravo služiti se cjelokupnom knjižničnom građom i knjižničnim uslugama pod uvjetima utvrđenim Pravilima Gradske knjižnice Županja.

Pri svakom dolasku u Knjižnicu član je dužan djelatniku Knjižnice predočiti svoju člansku iskaznicu.

Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana ako postupa protivno odredbama Pravila te na vlastiti zahtjev. 

Usluge

Rad Gradske knjižnice Županja namijenjen je cjelokupnome pučanstvu u svrhu podizanja razine opće naobrazbe, obaviještenosti i kulture, poticanja stručnoga i znanstvenoga rada, te osobne kreativnosti posebice kod djece.

Na temelju međunarodnih dokumenta: UNESCO-ovog Manifesta za narodne knjižnice, IFLA-inih smjernica za razvoj…, Gradska knjižnica Županja ima zadaću da kao ustanova od posebnog društvenog interesa osigurava pristup raznovrsnim zapisima znanja, informacija, umjetničkim djelima, i to putem usluga što se pod istim uvjetima pružaju svim građanima, bez ikakve rasne, spolne, vjerske, jezične, ekonomske ili neke druge diskriminacije, određujući time narodnu knjižnicu kao najširu i najdemokratskiju javnu ustanovu.

Gradska knjižnica Županja je lokalno kulturno i obrazovno informacijsko središte koje omogućuje pristup kulturnom i intelektualnom kapitalu. Gradska knjižnica Županja djeluju kao ravnopravni dio hrvatskoga knjižničnog sustava i ravnopravni i sastavni dio europske mreže knjižnica. Knjižnica treba biti:

 • mjesto slobodnog pristupa cjelokupnom znanju i civilizacijskim tekovinama za sve građane
 • mjesto cijeloživotnog učenja i razvijanja svih vrsta pismenosti
 • kulturno središte i mjesto susreta građana lokalne sredine
 • čimbenik gospodarskog i društvenog razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini
 • čimbenik koji značajno utječe na poboljšanje kvalitete života građanina pojedinca u svakom životnom dobu
 • mjesto gdje se prikupljaju, organiziraju i daju na korištenje informacije prema potrebama korisnika
 • mjesto koje povezuje i osigurava pristup lokalnim, regionalnim i globalnim izvorima znanja i informacija

Ovakva vizija temelji se na:

 • Ustavu Republike Hrvatske
 • strateškim službenim dokumentima:

o   Hrvatska u 21. stoljeću : strategija kulturnog razvitka

o   Strategija za Informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (2002.)

 • međunarodnim, stručnim dokumentima:

o   UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice (1994.)

o   IFLA/UNESCO – smjernice za razvitak narodnih knjižnica (2002.)

o   i prateće smjernice za pojedine korisničke skupine i usluge u narodnim knjižnicama

o   Kopenhaška deklaracija (1999.)

o   IFLA-in manifest o Internetu (2002.)

o   Glasgowska deklaracija o knjižnicama, informacijskim službama i intelektualnoj slobodi (2002.)

o   Oeiraški manifest Plana PULMAN za e- Europu (2003.)

 • hrvatskim zakonskim dokumentima:

o   Zakon o knjižnicama (1997., 1998., 2000.)

o   Standardi za narodne knjižnice i standardi za pokretne knjižnice (1999.)

Poslanje Gradske knjižnice Županja je biti obavijesno središte stanovnika grada Županje i županjske Posavine te približiti informacije, znanje i kulturu pučanstvu grada Županje, Vukovarsko-srijemske županije i njihovim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. Značaj poslanja Knjižnice je i pomno obrađivanje i zaštita zavičajne zbirke (digitalizacija) kako bismo njome pružili cjelovit prikaz kulturnoga zavičajnog naslijeđa kako svojim stanovnicima tako i inozemnim gostima zainteresiranim za našu baštinu. Pritom, uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCOa i IFLA-e, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima Grada i Županije bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija. Iz našega poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Gradske knjižnice Županja:

 • da bude opće prepoznato kulturno središte grada
 • da bude istinsko središte zajednice
 • da bude privlačno mjesto za rad, igru i druženje
 • da podrži obrazovanje korisnika svih dobi
 • da izgrađuje kvalitetne i raznolike zbirke na različitim medijima
 • da omogući dostupnost svim vrstama informacija o građi koju Knjižnica posjeduje kao i o onoj koja nije u njezinu vlasništvu
 • da potiče korištenje mrežnih izvora i usluga, poglavito oblikovanjem i održavanjem mrežnih stranica Knjižnice

Djelatnicima Gradske knjižnice Županja želja je da korisnicima i posjetiteljima u Knjižnici bude ugodno i da se osjećaju opušteno, da Knjižnica bude mjesto susreta na predavanjima, tribinama i kreativnim radionicama, gdje će im biti omogućeno da drugima pokažu put do znanja i zadovoljstva u životu. Djelatnici Gradske knjižnice Županja djeluju u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva, nastojeći pritom:

 • timskim radom osigurati što kvalitetnije usluge
 • koristiti informacijske tehnologije u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada
 • oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija.