Gradska knjižnica Županja

Sanja Polak na Malom literalnom sijelu u Županji

Bibliografija:

  1. Sanja Polak: Dnevnik Pauline P., Znanje, Zagreb, 2001., 2005, biblioteka Stribor
  2. Sanja Polak: Dnevnik Pauline P., Mozaik knjiga, Zagreb, 2006, 2007, 2008., biblioteka Sanja Polak za mlade
  3. Sanja Polak: Drugi dnevnik Pauline P, Mozaik knjiga, Zagreb, 2003.,2004., 2005, biblioteka Mravac
  4. Sanja Polak: Drugi dnevnik Pauline P, Mozaik knjiga, Zagreb, 2006.,2007., 2008, 2009, 2010, 2011, 2012., biblioteka Sanja Polak za mlade
  5. Sanja Polak: Petrica Pričalica, Mozaik knjiga, Zagreb, 2005., biblioteka Mravac
  6. Sanja Polak: Petrica Pričalica, Mozaik knjiga, Zagreb, 2007, 2009, 2010, 2011, biblioteka Sanja Polak za mlade
  7. Sanja Polak: Pobuna Pauline P., Mozaik knjiga, Zagreb, 2007., 2008., 2009., 2010, 2011, 2012, biblioteka Sanja Polak za mlade
  8. Sanja Polak: Mali Jan ima plan, Mozaik knjiga, Zagreb, 2008, 2009, 2010, biblioteka Sanja Polak za mlade
  9. Sanja Polak: Dnevnik dobrih anđela, Mozaik knjiga, Zagreb, 2010.
  10. Sanja Polak: Gorski dnevnik Pauline P., Biblioteka Sanja Polak za mlade, 2012.